skip to Main Content

Een eindredacteur haalt de taalfouten uit de tekst.
Maar uiteindelijk draait het bij eindredactie om veel meer: een tekst op maat maken.
Zorgen dat deze een heldere, logische opbouw heeft. Prettig leesbaar is.
Dat sprake is van een kop en een staart.
Bijgevoegd boeken en een glossy waarover ik de eindredactie voerde,
gemaakt in opdracht van werkgeversvereniging AWVN.

Eindredactie

Jubileumbundel AWVN 100 jaar.
Arbeidsverhoudingen in vijftig tijdsbeelden.
www.awvn.nl/publicaties/boek/geheugen-van-de-polder/

Winst: Magazine bij het jaarcongres 2015 van werkgeversvereniging AWVN over ‘ondernemen tussen markt en mensen’.
Zin in werk: Boekje over zingeving volgens filosoof René in de praktijk. AWVN, 2017
Back To Top