skip to Main Content

Een dienstbaar volkje, kosters in het Nederland van nu

Ruim een jaar verdiepte ik me samen met fotograaf Edith Gerritsma in de wereld van de kosters. We volgden een vijftal van hen –  werkzaam op het platteland en in de stad, en binnen verschillende kerken – in hun dagelijkse bezigheden. Ze woonden diensten bij en huwelijken, begrafenissen en doopplechtigheden, zaten bij vakbondsvergaderingen en bezochten trainingen en beurzen.

Kerken lopen leeg, sluiten hun deuren of kampen met financiële nood. Wat betekent dit voor de kosters die er werken? Hun aantal is de laatste 50 jaar afgenomen van een paar duizend naar een paar honderd. En die daling zet nog steeds door, in rap tempo. Verandert het beroep van koster of dreigt het zelfs helemaal te verdwijnen?

Deze en andere vragen staan centraal in ‘Een dienstbaar volkje. Kosters in het Nederland van nu’, een documentair portret in woord en beeld van een beroep in zwaar weer. Het verscheen eind maart 2017 bij uitgeverij KOMMA/d’jonge Hond.  

Kijk voor meer informatie en een sneak preview op www.kostersboek.nl

 

Kosterboek
Back To Top